Do you need a notary service?

If you are not a Polish citizen, remember, that you should have a valid ID document with you for your appointment with a notary, usually, this will be your passport. Please be reminded that additional documents confirming your personal data may be required, in particular, your residence permit and a certificate of PESEL (Poland resident identification number) assignment.

Notarial acts are performed in Polish. If you do not speak Polish fluently, i.e. in a way that enables you to fully understand a notarial act, the law absolutely requires to use the services of a sworn interpreter. Arranging an interpreter’s appointment and paying their fee is your responsibility. Your trusted person who does not have official authorizations may not act as an interpreter for purposes of notarial acts. The Notary may refuse to proceed if she determines that you do not speak Polish sufficiently.

This Notary is fluent in English and does not require an interpreter to determine the details of your case and to book an appointment – however, a sworn interpreter will be necessary for the notarial act itself.

You can find a sworn interpreter here.

Remember that when you are purchasing or inheriting real estate in Poland, there may be additional legal requirements regarding you and your family members. The Notary will be happy to provide you with any appropriate explanations after reviewing the details of your case.

Please contact the Notary Office in advance (by phone or e-mail) to arrange a personal visit.

Do you need a notary service?

read more in English

Вам потрібні послуги нотаріуса?

Детальніше українською

Kontakt

Kancelaria Notarialna
Joanna Raduszewska
Notariusz w Warszawie

ul. Słupecka nr 11 lok. 3, 02-309 Warszawa

NIP: 5792158267
REGON: 526750432

DANE PŁATNICZE:

bieżący rachunek bankowy:
53 1240 1037 1111 0011 3159 7461

rachunek depozytowy w PLN:
30 1240 1037 1111 0011 3159 7487

Ważne informacje

Niniejsza strona internetowa nie stanowi ani reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.


Szanowni Państwo, Notariusz Joanna Raduszewska otrzymuje od Państwa informacje stanowiące dane osobowe i będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie, jak również w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami. Aby zapoznać się z klauzulą informacyjną przeznaczoną dla klientów tutejszej Kancelarii Notarialnej – proszę kliknąć tutaj.


Tutaj możecie Państwo zapoznać się z Kodeksem Etyki Zawodowej Notariusza.