Kancelaria

Kancelaria Notarialna Notariusz Joanny Raduszewskiej mieści się w lokalu nr 3 na parterze przedwojennej kamienicy na Starej Ochocie, przy ulicy Słupeckiej nr 11 w Warszawie.

czytaj więcej

Notariusz

Notariusz Joanna Raduszewska została powołana na stanowisko przez Ministra Sprawiedliwości z dniem 18 września 2023 roku, zaś tutejszą Kancelarię Notarialną prowadzi od listopada 2023 roku.

czytaj więcej
Notariusz Warszawa

Czynności notarialne

Pani Notariusz dokonuje wszystkich czynności notarialnych, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Katalog czynności notarialnych wymieniony został w art. 79 Prawa o notariacie.

Nieruchomości

Nieruchomości

czytaj więcej
Prawo spółek

Prawo spółek

czytaj więcej
Sprawy małżeńskie

Sprawy małżeńskie

czytaj więcej
Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwa

czytaj więcej
Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

czytaj więcej
Poświadczenia

Poświadczenia

czytaj więcej
Depozyt notarialny

Depozyt notarialny

czytaj więcej

Opłaty

Informacje o opłatach pobieranych przez notariusza przy dokonywaniu czynności notarialnych.

czytaj więcej

Do you need a notary service?

read more in English

Вам потрібні послуги нотаріуса?

Детальніше українською

Kontakt

Kancelaria Notarialna
Joanna Raduszewska
Notariusz w Warszawie

ul. Słupecka nr 11 lok. 3, 02-309 Warszawa

NIP: 5792158267
REGON: 526750432

DANE PŁATNICZE:

bieżący rachunek bankowy:
53 1240 1037 1111 0011 3159 7461

rachunek depozytowy w PLN:
30 1240 1037 1111 0011 3159 7487

Ważne informacje

Niniejsza strona internetowa nie stanowi ani reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.


Szanowni Państwo, Notariusz Joanna Raduszewska otrzymuje od Państwa informacje stanowiące dane osobowe i będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie, jak również w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami. Aby zapoznać się z klauzulą informacyjną przeznaczoną dla klientów tutejszej Kancelarii Notarialnej – proszę kliknąć tutaj.


Tutaj możecie Państwo zapoznać się z Kodeksem Etyki Zawodowej Notariusza.