Notariusz
profesjonalny prawnik (podobnie jak sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, komornik), ekspert w szczególności w obszarze prawa cywilnego, który w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu


Notariusz Joanna Raduszewska została powołana na stanowisko przez Ministra Sprawiedliwości z dniem 18 września 2023 roku, zaś tutejszą Kancelarię Notarialną prowadzi od listopada 2023 roku.

W 2016 roku ukończyła studia prawnicze na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i uzyskała tytuł zawodowy magistra prawa. W 2014 roku na tej samej uczelni ukończyła studia I stopnia na kierunku zarządzanie, uzyskując tytuł zawodowy licencjata. Ukończyła również semestr studiów prawniczych na brytyjskim Nottingham Trent University. Jeszcze jako studentka współpracowała m.in. z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, jak również później z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikację notarialną odbyła w latach 2018-2021 przy Izbie Notarialnej w Białymstoku. Do egzaminu notarialnego przystąpiła w 2021 roku, zaś w latach 2022-2023 pracowała jako zastępca notarialny.

Pani Notariusz włada biegle językiem angielskim i zapewnia komunikację z Państwem w tym języku celem ustalenia szczegółów Państwa spraw.

Pani Notariusz, pozostając wierną tradycji, za cel stawia sobie zapewnienie nowoczesnego podejścia w świadczeniu usług notarialnych, aby dokonywane przez nią czynności notarialne przebiegały bezpiecznie, sprawnie i w miłej atmosferze.

Notariusz Warszawa

Do you need a notary service?

read more in English

Вам потрібні послуги нотаріуса?

Детальніше українською

Kontakt

Kancelaria Notarialna
Joanna Raduszewska
Notariusz w Warszawie

ul. Słupecka nr 11 lok. 3, 02-309 Warszawa

NIP: 5792158267
REGON: 526750432

DANE PŁATNICZE:

bieżący rachunek bankowy:
53 1240 1037 1111 0011 3159 7461

rachunek depozytowy w PLN:
30 1240 1037 1111 0011 3159 7487

Ważne informacje

Niniejsza strona internetowa nie stanowi ani reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.


Szanowni Państwo, Notariusz Joanna Raduszewska otrzymuje od Państwa informacje stanowiące dane osobowe i będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie, jak również w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami. Aby zapoznać się z klauzulą informacyjną przeznaczoną dla klientów tutejszej Kancelarii Notarialnej – proszę kliknąć tutaj.


Tutaj możecie Państwo zapoznać się z Kodeksem Etyki Zawodowej Notariusza.